Gun vs Gods

Thần, cũng có thể bị giết.

AR Mythical Creatures

Nuôi dưỡng huyền thú, giúp chúng tiến hoá và triệu hồi ra thế giới thực.

Trải nghiệm mới với công nghệ AR.

I am not (a)

hero

Để cứu thế giới của mình, hắn phải huỷ diệt một thế giới khác.