Tôi thích làm game, hiện đang làm một số dự án game cá nhân.

​Đôi khi tôi cũng viết tiểu thuyết vào những lúc rảnh rỗi.